Den planlagte raseringen av Rogalands og Vestlandets natur må stanses – nå!

”Å kjempe mot vindmøller” er et gammelt uttrykk som betyr å kjempe mot oppdiktede fiender, hevdes det. Men de svermene av gigantiske roterende maskiner som nå planlegges plassert her i Rogaland er dessverre alt annet enn harmløse, og utgjør et framtidsprospekt som er så utrolig alarmerende at jeg ikke kan la være å ta bladet…