En siste appell til Nye Asker kommune: Vend om nå; stopp ødeleggelsen av Holmsbu og Hurumlandet!

Kjære politikere og beslutningstagere i Asker kommune,

Jeg vil, på vegne av et stort antall mennesker (etter hva jeg kan bedømme), både fastboende, hytteeiere og årvisse besøkende, bønnfalle dere om å skåne Holmsbu og sørvestre Hurum for den gigantutbyggingen som planlegges på Jørnsåsen (åsen mellom Holmsbu kirke, Holmsbu sentrum og Jaren-gårdene).

Takket være kommunesammenslåingen for vel ett år siden har dere nå muligheten til å redde uerstattelige Holmsbu, ”Norges vakreste tettsted” (som flere har kalt stedet), hvis ”innfallsport” (området ved Holmsbu kirke) kan kalles Hurumlandets ”kunstnerdal”, fra denne varslede tragedien og katastrofen, ved å bruke nevnte sammenslåing som en gyllen anledning til i siste liten å stoppe de verste konsekvensene av den lite gjennomtenkte og dessverre inkompetente beslutningen som gamle Hurum kommune gjorde da denne saken ble behandlet, under de siste år av sin levetid – og til dere som var med på å si ja til denne beslutningen, så vil jeg si: ”Ingen skam å snu!” Det er mye bedre og mer hederlig å erkjenne et feilgrep enn å forsvare det helt til det blir åpenbart for alle og enhver hva en har gjort.

Men dette er siste sjanse. Skulle dere finne på å si ja til overnevnte rasering, er historiske, harmoniske og sjarmerende Holmsbu tapt for alltid, siden denne perlen da vil lide samme skjebne som eksempelvis Drøbak og Son led for en del år siden. Omegnen vil vansires, og den historiske og romantiske atmosfæren rives i stykker, for all overskuelig framtid.

Skulle dere imidlertid ha mot til å si nei til denne galskapen, vil dere alltid bli husket av oss som elsker dette stedet som personene som reddet Holmsbu da dets skjebne skulle avgjøres.

Et mulig mål på uroen som omgir dette prosjektet er at min sterkt kritiske høringsuttalelse flere ganger er blitt delt på Facebook, noe som har resultert i nærmere ulike 300 visninger av denne uttalelsen bare siden nyttår.

Som et absolutt minimum må utbyggingen på den kommunale tomten, på toppen av Jørnsåsen, skrinlegges, siden denne er totalt uforenelig med bevaring av og hensynstagen til landskapsrommet ved Holmsbu sentrum og Holmsbu kirke.

Dette trenger man ikke å være landskapsarkitekt for å begripe, man trenger kun to fungerende øyne i hodet og et topografisk kart over det planlagte vanviddet.

Videre må det ikke tillates noe ”næringsområde”. Som andre, blant annet Holmsbu Vel, har påpekt, finnes det allerede et næringsområde noen meget få kilometer unna, og en moderat utvidelse av det vil være langt mindre konfliktfylt enn det som nå er foreslått, som hvis vedtatt vil få Holmsbus døde kunstmalere (eksempelvis Henrik Sørensen) til å rotere i sine graver. Ja, virkelig!

Utbyggingen på tomten til Jørnsåsen Eiendom, ved Ravnsborg gartneri, bør også skrinlegges, siden den vil rasere de østre delene av åsen, og sterkt forstyrre det eldgamle og bevaringsverdige kulturlandskapet ved Jaren-gårdene, hvor det blant annet finnes intakte hus fra 1600-tallet, og mange hundre år gamle, monumentale edelløvtrær. Hvis dette mot formodning skulle være umulig, må denne utbyggingen i det minste reduseres kraftig i omfang, og blokkbebyggelse (eller ”rekkehus” i flere etasjer) må avvises totalt, siden slik arkitektur vil bryte fullstedig med disse områdenes nåværende karakter.

For mer informasjon om dette prosjektet, og om noen av de sterke argumentene imot det, vennligst se kopi av min høringsuttalelse av januar 2020, publisert på https://edmund-schilvold.com/2020/09/18/en-protest-mot-den-planlagte-odeleggelsen-av-holmsbu-og-omegn-sorvestre-hurum/

Mangelen på offentlig, lett tilgjengelig informasjon om denne saken gjør at jeg i skrivende stund ikke vet om denne appellen er utdatert, eller kommer for sent. Lokalavisen har, etter hva jeg kan se, ikke omtalt dette prosjektet i det hele tatt siden februar 2020, og det er ingen oppdatert informasjon om Jørnsåsen å oppdrive på Asker kommunes nettsider. Det kan jeg si med sikkerhet, for jeg har gjentatte ganger lett etter slik informasjon, både i fjor høst og nå i år.

Til og med da høringen pågikk, i januar 2020, var det problemer og uregelmessigheter knyttet til offentlig tilgjengelighet. Nevnte uregelmessigheter var muligens til sammen store nok til at de, om de ble vurdert av en jurist, ville føre til at fjorårets høring måtte erklæres for ugyldig, og gjennomføres på nytt.

For øyeblikket ligger det linker til en rekke forskjellige andre saker på websider som https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/areal–og-reguleringsplaner/planarbeid/ og https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/areal–og-reguleringsplaner/planarbeid/pagaende-planarbeid/, men Jørnsåsen eller Holmsbu er ingen steder nevnt.

Samtidig vet jeg fra kontakt med saksbehandler hos Fylkesmannen i fjor høst at prosjektet (som vel strengt tatt utgjør to forskjellige prosjekter i samme område) ikke er helt skrinlagt, og at det har funnet sted samtaler mellom noen av partene.

Denne uklarheten synes jeg er kritikkverdig. Hvorfor kan ikke offentligheten få vite nøyaktig hva som foregår? Hvorfor skal det være slik at en må ringe Asker kommune, og så bruke kanskje en time på å stå i telefonen med forskjellige personer, for å få et svar? Mange vanlige mennesker føler ikke at de har autoritet til å gjøre slike direkte henvendelser til ”øvrigheta”, selv om det naturligvis er uriktig.

Vel, uansett hvordan dette måtte forholde seg, så håper jeg at vi slipper å gå videre med denne saken i april 2021, og at vi om ikke så lenge vil kunne lese i lokalavisen at den skisserte gigantutbyggingen på Jørnsåsen ved Holmsbu endelig er skrinlagt – av kloke folkevalgte i Nye Asker kommune.

Med vennlig hilsen

Edmund Schilvold

31. mars 2021

P.S. For ordens skyld vil jeg legge til at jeg slett ikke er imot dette fordi jeg er en tilhenger av de endrende bosetningsmønstrene som Agenda 21 visstnok legger opp til – jeg mener tvert imot at den spredte bosetningen vi fortsatt har her i Norge er en stor fordel og en stor styrke – men ganske enkelt fordi dette er en for stor og opprivende utbygging, for nær et bevaringsverdig, historisk tettsted, for nær et vakkert og verneverdig kulturlandskap, og midt i verdifull kystnær skogsnatur. At betydelige deler av kystnaturen i regionen alt er sterkt nedbygd er ikke noe argument for å si ja til dette også – tvert imot burde en nettopp derfor sette alt inn på å bevare det lille som er igjen.

Nye Asker kommune sitter med nøkkelen til redning av Jørnsåsen, hvis fortsatt grønne og skogkledte profil vi her ser fra Holmsåsen, på midtre og høyre del av bildet (over den hvite hytteveggen).

Addendum, 9. juni 2021:

Denne appellen, dette åpne brevet, ble sendt ut på mail til alle aktuelle politikere i Nye Asker kommune som jeg kunne finne en epost-adresse til. Kun en person — en — kom med en respons.

For øvrig vil jeg legge til at den planlagte storutbyggingen ved Holmsbu må sees i sammenheng med utviklingen (eller kanskje jeg heller burde si avviklingen) i resten av Norge hva bevaringsverdige småbyer og tettsteder angår, som veldig kort fortalt er at stadig flere vakre og historiske lokaliteter blir ødelagt eller sterkt forringet av visuelt grufulle byggeprosjekter, som tar lite eller intet hensyn til stedenes karakter, identitet og harmoni. Dette er ikke noe jeg bare mener, men noe jeg kan si med absolutt sikkerhet og krystallklar overbevisning, siden jeg nå i over seks år har reist på kryss og tvers av blant annet Sør-Norge. Lyngdal er ett eksempel på et tidligere idyllisk sted som er blitt bortimot rasert av en hensynsløs bygging av næringsområder med digre kassebygg i svart og grått, Nevlunghavn og den såkalte «Søndersrød Hageby» er et annet døme på hvor galt det kan gå når historieløse og respektløse arkitekter får fritt spillerom. I sistnevnte tilfelle bør ordet «hage» definitivt stå i anførselstegn! I den fantastiske trehusbyen Risør ble de modernistiske arkitektenes ramponeringstokt stanset i siste øyeblikk, delvis takket være «Sørlandsrefseren», Erling Okkenhaug. For å forstå hvorfor dette skjer, må man studere tenkningen og ideologien som dagens arkitektutdanning, og hele den modernistiske og post-modernistiske bevegelsen, springer ut av. Men nok om dette foreløpig — nå må vi prøve å redde Holmsbu og Hurumhalvøya, og skal vi klare det, må DU ringe Asker kommune eller Røyken og Hurums Avis og registrere din protest, NÅ.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s