Faktasjekk av innhold i «koronavaksiner»: Meget seriøs legekonferanse bekrefter funn av grafittoksid og mystiske fremmedlegemer i Pfizer, Moderna, etc.

Denne konferansen (se bilde og link under) med noen av Tysklands mest erfarne patologer gir endelig en bortimot ubestridelig faglig bekreftelse på ryktene og rapportene om merkverdige bivirkninger av og mystiske fremmedlegemer i de såkalte ”vaksinene” mot ”korona” (SARS-CoV-2). Omfattende mikroskopisk trombose, det påfallende ”myntstabel”-fenomenet (rouleaux formations), hvor røde blodlegemer klistrer seg sammen i lange…