Faktasjekk av innhold i «koronavaksiner»: Meget seriøs legekonferanse bekrefter funn av grafittoksid og mystiske fremmedlegemer i Pfizer, Moderna, etc.

Denne konferansen (se bilde og link under) med noen av Tysklands mest erfarne patologer gir endelig en bortimot ubestridelig faglig bekreftelse på ryktene og rapportene om merkverdige bivirkninger av og mystiske fremmedlegemer i de såkalte ”vaksinene” mot ”korona” (SARS-CoV-2). Omfattende mikroskopisk trombose, det påfallende ”myntstabel”-fenomenet (rouleaux formations), hvor røde blodlegemer klistrer seg sammen i lange…

Hvorfor mye av norsk vindkraftutbygging utgjør de facto kriminelle handlinger – muliggjort av klimahysteriet!

Edmund Schilvold Teolog (M.Th.) Forfatter Tidligere journalist og fotograf                                             Rogaland, 1. august 2021 Skatteetaten Samt alle andre dette måtte vedkomme Innspill til høring – ”avgift på landbasert vindkraft” (referanse 2021/1129) Under følger en noe modifisert utgave av en artikkel skrevet av undertegnede i oktober 2020, som først og fremst tar for seg situasjonen knyttet til…