Tenkt å ta «koronatest»? Da bør du lese dette!

I anledning av påstandene om PCR-testen gjengitt på følgende URL: https://www.farmasiet.no/rad-fra-apoteket/selvtester-for-covid-19

På denne siden står det blant annet å lese: ”Testen er CE-godkjent og har norsk tekst og bruksanvisning. Det er viktig å merke seg at testen ikke er like sikker som PCR-testen som tas av det norske helsevesenet. Ifølge produsentene gir testene en nøyaktighet på over 98%.”

Hvilke tester er det som produsentene hevder gir en nøyaktighet på over 98 prosent? Det virker som at det må være PCR-testen det siktes til. Men nøyaktighet for hva? Under hvilke forhold?

Er PCR-testen så pålitelig som dere (og det norske helsevesenet) hevder?

PCR-testen er (1) ikke beregnet på diagnostiske formål (jf. uttalelser* fra den nå avdøde oppfinneren av testen, Dr. Kary Mullis, som såkalte ”faktasjekkere” ofte forvrenger), (2) utføres ofte ikke av personer med den nødvendige utdanningen i labarbeid (dette sier seg selv når man ser på den gigantiske økningen i testing som fant sted over hele Europa fra omkring juli 2020 og framover), (3) finner ofte ikke sted med de nødvendige forsiktighetsregler tatt, (4) kjøres svært ofte med så mange amplifikasjonssykluser (mer enn 25–30) at resultatene i praksis er verdiløse, og, viktigst av alt, kan ikke fortelle noe om hvorvidt en person virkelig er ”smittet” i vanlig forstand (dvs. har celler i kroppen infisert av intakte, aktive virus), eller virkelig er syk (dvs. har merkbare symptomer) – og til slutt (5): En person som er smittet av et luftveisvirus, men som ikke har symptomer, utgjør en forsvinnende liten smittefare under vanlige sosiale interaksjoner (i det offentlige rom), siden smittefare forutsetter betydelig virusaktivitet, og betydelig virusaktivitet i slike tilfeller uvergelig gir merkbare og ganske åpenbare symptomer.

Denne artikkelen av to gravende journalister går svært dypt og grundig inn i problemene med å bruke RT-PCR på den måten testen plutselig ble tatt i bruk i forbindelse med ”korona” våren 2020:

På bakgrunn av dette kan det ikke være tvil om at bruken av PCR-tester til å klassifisere personer som ”smittet” eller ikke ”smittet” (og – noen steder – til å gi dem ”vaksinepass” med rød eller grønn status – et påfunn som peker i retning av Kinas totalitære og ”orwelliske” ”social credit system”) ofte resulterer i misvisende eller direkte feilaktige beslutninger, og langt på vei har en villedende effekt på store deler av den befolkningen som blir fortalt om disse resultatene.

Videre er det grunn til å mistenke at de økonomiske, sosiale og psykologiske skadene utløst av slike misvisende eller feilaktige testresultater allerede er svært, svært store, og det er derfor uunngåelig og nødvendig at alle som har vært involvert i fremmingen av det som i stor grad kan betegnes som en kunstig ”krise” og en svindel etter hvert blir straffeforfulgt og stilt til ansvar for sine handlinger.

Vi kan bare ikke ha en situasjon hvor alle vanlige mennesker i utgangspunktet antas å være ”smittsomme” eller ”infiserte”, og hvor den enkelte må bevise, igjen og igjen (og i verste fall med en kostbar test eller en potensielt farlig injeksjon), at han eller hun er ”frisk” og ”ufarlig” (eller ”vaksinert”) for å kunne få del i grunnleggende borgerrettigheter og menneskerettigheter. Noe slikt har aldri tidligere forekommet, og minner urovekkende mye om en invertering av det fundamentale rettslige prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Våre frie samfunn er basert på at det enkelte individ selv tar ansvar for egen helse, og selv igangsetter passende tiltak, som å kontakte lege eller ta hensyn til andre, hvis symptomer på alvorlig sykdom inntreffer. Det har aldri vært slik, bortsett fra i helt spesielle enkelttilfeller, at man skal måtte bevise overfor stat eller arbeidsgiver eller andre instanser at man er ”ufarlig”, selv om man ikke har så mye som en lett hoste eller en snue, og slik kan det heller ikke være nå.

Det er lov ”å bruke hodet”, og det er ikke bare lov, men nødvendig, å tenke prinsipielt. Hvis prinsippet om at individet hele tiden må bevise ”helse” i henhold til en eller annen autoritært innført standard (under påskudd av at det fremmer et abstrakt felles ”gode”), bare for å kunne forlate hjemmet eller tjene til livets opphold, først blir etablert, åpnes veien for nær sagt hva som helst av inngrep i individets liv og privatlivets fred.

Likeledes er det totalt uakseptabelt å tvinge eller presse den enkelte person til å la seg injisere med medikamenter, enten det er snakk om tradisjonelle vaksiner, såkalte ”vaksiner” mot ”korona”, eller et hvilket som helst annet farmakologisk preparat. Terskelen for tvangsmedisinering er, og må være, svært, svært høy, og det er ingenting ved den såkalte ”koronakrisen” som rettferdiggjør endring av dette.

Jeg vil sterkt anbefale dere å se og lytte til dette intervjuet med den tyske advokaten Dr. Reiner Fuellmich, hvor han på en enkel og lettforståelig måte oppsummerer hvor problematisk bruken av PCR-testen til å klassifisere folk som ”smittet” av et virus faktisk er. Dr. Fuellmich er en meget kredibel person, med mange års erfaring fra store og komplekse rettssaker. Han er nå en av lederne av organisasjonen Stiftung Korona Ausschuss, et voksende internasjonalt nettverk av mer enn hundre leger og jurister som nå samler informasjon om hva som egentlig er opphavet til den såkalte krisen, og som har som mål å stille de ansvarlige for retten.

Se også denne oppsummeringen av situasjonen, ved Dr. Reiner Fuellmich selv:

Som dere ser så er ikke dette noen ”konspirasjonteori”, men en velbegrunnet kritikk av helt reelle problemer og livsviktige spørsmål!

FHI innrømmer for øvrig følgende på sine nettsider: ”PCR er en teknologi som benytter seg av sykliske endringer i temperatur, samt tilsetning av primer, prober, enzymer og nukleotider for å oppformere en ønsket gensekvens. Amplifiseringen av gensekvensen detekteres ofte ved hjelp av eksitering av fluorescensmolekyler som aktiveres ved syntese av den aktuelle sekvensen. Metoden skiller ikke mellom intakt virus og rester av virus og sier dermed ikke noe om virusets evne til å gi sykdom eller smitte andre. Betydningen av funnene må derfor alltid tolkes i en klinisk sammenheng.” (Uthevninger og understrekninger ved meg.)

Men dette betyr jo at dagens testregime ikke engang tar hensyn til FHIs egne observasjoner. Folk kommer til en teststasjon, svært ofte i egen bil (som de tydeligvis er i stand til å kjøre uten problemer), stopper noen meget få minutter for prøvetagning, og reiser så hjem igjen, og hvis de får beskjed om at de er ”smittet”, regnes de som smittefarlige, en potensiell fare for samfunnet, og må i en mange dager lang karantene. Men som FHI selv skriver, så sier ikke PCR-testen noe om smittefare! Det må det en klinisk vurdering til for å avgjøre. Med andre ord: En fagperson, helst en lege, må vurdere om det virkelig foreligger sykdom og smittefare! I tråd med all vanlig praksis før februar 2020!

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/molekylar-diagnostikk/

Dette bekreftes av følgende uttalelse fra Dr. Wolfgang Wodarg i Tyskland:

“The numerous PCR screening tests for SARS-CoV-2 are not useful for determining and recording infections and contagiousness without further diagnostics. The numbers collected with them give a completely useless picture due to inevitably many false positive tests and non-standardised procedures in laboratory practice and are irrelevant in terms of infection epidemiology.”

Se hele Dr. Wodargs uttalelse, vennligst se hans personlige webside: https://www.wodarg.com/english/

Med vennlig hilsen

Edmund Schilvold

* Under ser du et videoopptak av Kary Mullis, oppfinneren av den såkalte PCR-testen, fra 1990-tallet. Lytt til hva han sier, og døm selv om denne testen er egnet til å klassifisere en person som «smittet» av «korona», og som «farlig» for samfunnet.

Én kommentar Legg til din

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s